İTÜ’de kimler neden sürtüşüyor?

Çocukları PCR testi değil aileler korumalı
10/09/2021
Sokak hayvanlarını yanlış beslerseniz ölürler!
16/09/2021

İTÜ Rektörlüğü diyor ki:

“İTÜ Yurtlarının Asıl Sahibi, İTÜ Öğrencileridir”

Yeni akademik yılın başlayacağı yoğun bir dönemde, okulumuza yeni başlayacak öğrencilerimizin bölümleri belli olmuş, mevcut öğrencilerimiz üç dönemlik zorunlu bir ayrılığın ardından yeniden kampüslerine ve yurtlarına dönmenin heyecanı ve telaşı içindedirler. Böylesine yoğun bir dönem içine girmişken, İTÜ olarak öğrencilerimizin yurt ihtiyaçlarını süratli bir şekilde çözmek en öncelikli görevlerimizdendir.

Bazı öğrenci yurtlarımızın işletilmesinden belli bir süredir sorumlu olan İTÜ Geliştirme Vakfı’nın iştirak şirketi olan Arı Kültürel A.Ş.’ye, sözleşme sürelerinin dolduğuna dair önceden bildirimler yapılmıştır. Ayrıca 5072 sayılı dernek ve vakıfların, kamu kurumlarıyla ilişkilerini düzenleyen yasanın 2. maddesine göre, vakıf ve dernekler ile bunların iştiraklerinin kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyette bulunamayacaklarına emredici yasa hükmüne göre kamu binalarının hukuki çerçevede İTÜ’ye teslimi istenmiştir. Ancak tüm hukuki ihtarlara rağmen yurtların işletilmesinden sorumlu olan Arı Kültürel A.Ş., İTÜ Rektörlüğü’ne bir geri dönüşte bulunmadığı gibi, İTÜ geleneğine hiç yakışmayan bir biçimde kasıtlı yalan haber yapma/yaptırma çabası içine girmiştir.

Maksatlı yapılan yalan haberlerin aksine, mevcut yasal düzenlemeler ile birlikte kira süresi ve sözleşmesi dolmasına rağmen Arı Kültürel A.Ş., İTÜ yurtlarını işgal etme yoluna gitmiştir. İTÜ, yalnızca İTÜ’lülerindir. Tüm hukuki uyarılara rağmen, çeşitli hileli yollara başvurarak işgale devam eden Arı Kültürel A.Ş., bugün itibarıyla ilgili yurttan hukuka uygun olarak tahliye edilmiştir. Karalama amacı taşıyanlar, kamuoyunu yanıltmak niyetiyle yalan haber üretenler ve isnatsız beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.

İTÜ yurtları yalnızca İTÜ’lü öğrencilerindir. İTÜ yurtları, hiçbir vakfa ve öğrenciler üzerinden kâr amacı taşıyan hiçbir şirkete peşkeş çekilemez. Dolayısıyla, İTÜ yurtları hiçbir vakıf veya kuruma bağlı değildir. Boşaltılan yurt, tıpkı diğer yurtlarımız gibi bugünden itibaren üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilecek ve öğrencilerimizin en verimli şekilde yararlanabileceği bir düzeye getirilecektir. İTÜ olarak amacımız, öğrencilerimize en uygun ve en kaliteli hizmeti sunmaktır. Bunun aksine beyanlar konuyu saptırmanın da ötesinde çıkar sağlama amacı taşımaktadır.

İTÜ kampüslerinde tek söz sahibi İTÜ Ailesi’dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ARI Kültürel A.Ş. diyor ki:

İTÜ Rektörlüğü, 11 Eylül 2021 tarihinde saat 12.30 sularında pencereyi zorla açarak irtifak hakkı 49 yıllığına İTÜ Geliştirme Vakfı’na ait olan Zeynep Birkan Kız Öğrenci Yurduna idari hukuka aykırı şekilde girmiştir.

Söz konusu yurtlar İTÜ mezunlarının bağışları ile inşa edilmiştir ve hukuka uygun şekilde arazi kirası da ödenerek, 49 yıllık irtifak hakkıyla İTÜ Geliştirme Vakfı’nın da ortak olduğu şirketler tarafından 20 yıldır işletilmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı şartlı bağışlarla inşa edilen ve 49 yıllık protokollere dayanarak bağlı şirketleri eliyle işlettiği okul ve yurtları koruma amacıyla 10 Ağustos 2021’de mahkemeden ihtiyati tedbir kararı almıştır.

Bu kararı dinlemeyen İTÜ Rektörlüğü 10 Eylül 2021 cuma günü saat 16.00 sularında Sarıyer Kaymakamlığı’ndan 11 Eylül 2021 Cumartesi günü “tahliye edilmesi” yazısı alarak yurtları işleten ARI Kültürel AŞ’ye göndermiştir.

ARI Kültürel AŞ 15 Eylül tarihine kadar öğrenci eşyalarıyla kendisine ait tüm ekipman ve mobilyayı boşaltabilmek için bir erteleme istemiş ancak talep Rektörlükçe reddedilmiştir.

Buna karşın İTÜ Rektörlüğü, 11 Eylül Cumartesi günü polis desteği ile yangın merdiveninden girmeyi denemiş ve sonunda camdan binaya girerek binayı fiilen teslim almıştır. 4 saat süren bir süre zarfında içerde kalmış ve sonunda hiçbir belge ve bilgi vermeksizin yurdun anahtarını değiştirerek, kilitli halde bırakıp gitmiştir.

İTÜ Geliştirme Vakfı kuruluşundan bu yana mezunlarından 80 Milyon USD tutarında bağış projesini gerçekleştirerek İstanbul Teknik Üniversitesi’nde büyük yatırımların yapılmasını sağlayan; üniversitenin ve mezunların yararını gözeten bir kurumdur.

49 yıllık irtifak hakkına ve “Tedbir” kararına hiçbir şekilde uyulmadan sadece Sarıyer Kaymakamlığının “Tahliye“ yazısına müsteniden gösterilen bu hukuk dışı tavır; İTÜ’lü olma değerleri ile çelişmekte, camiamızın en ayırt edici özelliği olan bilime ve hukuka saygı vasfına temelden ters düşmektedir.

İTÜ Rektörlüğü’nü bu tutumu dolayısıyla kınıyor ve hukuka uymaya davet ediyoruz.

Konuyla ilgili yasal hak arayışlarımız ve kamuoyuna süreçler hakkında bilgi aktarımımız devam edecektir.

Comments are closed.