Devlet kendi üniversitesiyle inatlaşır mı?

Hazırlıksız spor kalbe zarar
26/02/2022
Erkekler de liposuction yaptırıyor
10/03/2022

KAMUOYU AÇIKLAMASI
5 Mart 2022

Bilindiği gibi Üniversitemizde görev yapmakta olan üç fakültenin dekanı, haklarında görevleri ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları sonucu, Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla görevlerinden alınmış, bu kararın ardından 1.2.2022 tarihi itibarıyla Eğitim Fakültemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ile Fen Edebiyat Fakültemiz dekanlıkları için Rektör ve Rektör Yardımcıları yine Yüksek Öğretim Kurulu tarafından vekaleten görevlendirilmişti.

Anayasamızın 130. maddesi rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından, dekanların ise YÖK tarafından seçilip atanacağını hükme bağlamıştır. Yürürlükteki Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversitelerde fakülte dekanları Rektör’ün önereceği adaylar arasından YÖK’ün uygun bulduğu adayı ataması ile gerçekleşmektedir. Bu çerçevede YÖK’e önerilmek üzere Rektörlük, kurum içinden dekan olarak görevlendirilmeleri için Boğaziçi Üniversitesi’nde aktif olarak görev yapan ve Rektörlükle uyumlu olarak dekanlık görevini yürütebileceğini düşündüğü bazı öğretim üyeleri ile görüşmeler yürütmüş, ancak bu öğretim üyeleri görevi kabul etmemiştir. Dekanlıkların kurum içinden öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi Rektörlüğümüzün tercihi olsa da, maalesef bir grubun Üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır. 

Bu durumda tercih etmemekle birlikte söz konusu grubun Rektörlüğümüze karşı dayatmacı yaklaşımı ve oluşturdukları baskı ortamı nedeniyle görevden alınan dekanlarımızın yerine bugüne kadar farklı üniversitelerde çalışmakta olan, Üniversitemize en uygun, alanlarında akademik vasıfları yüksek ve liyakatli akademisyenlerin üç fakültemize dekan olarak atanmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu’na önerilmesi yoluna gidilmiş, YÖK uygun gördüğü atamaları gerçekleştirmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi geçmişte olduğu gibi gelecekte de akademik kalitesini sürdürmeye ve gerek eğitim gerekse araştırma alanında ülkemizin ve dünyanın öncü kurumlarından biri olmaya devam edecektir.

Her biri akademik olarak kalite ve değere sahip dekanlarımızın kısa özgeçmişleri şöyledir:

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Lisans: Gazi Üniv, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD, 1985

Y. Lisans: Columbia Univ., Teachers College, Eğitim Ekonomisi, 1989

Doktora: Columbia Univ. Felsefe ve Sosyal Bilimler Bölümü, Uluslararası Eğitim ve Kalkınma, 1992

Doç: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1998

Prof: İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimi-Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 2006  

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail Boz

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 1987

Y. Lisans: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (Dr) (İngilizce), 2011

Doktora: Imperial College, London, 1993

Doç: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 1998

Prof: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 2004

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof Dr Murat Önder

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 1993.

Y Lisans: Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 1997

Doktora: Florida State University, Askew School of Public Administration and Policy, 2006

Doç: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2012-2017

Prof: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2017

Kamuoyuna duyurulur.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

Comments are closed.